7 Aralık 2010 Salı

liseli porno

slm arkadaş lar...daha ö nce yazdı ğ ı m liseli baldı zı m gerç ek hikayesinin son bö lü mü nde " gecenin tekrar yaş anması iç in fı rsat kolluyorum" demiş tim. iş te o fı rsat geç en hafta gerç ek oldu...gece 3 sı raları nda su iç mek iç in uyanmı ş tı m. baktı mki baldı zı m uyumamı ş erkek arkadaş ı ile mesajlaş ı yor. yanı na gidip niye uyumadı ğ ı nı sordum.. biraz ateş i olduğ unu, uyuyamadı ğ ı nı sö yledi...alnı na baktı m hakikaten biraz ateş i var... hemen ateş dü ş ü rü cü ilaç verdim. ardı ndan iki tane ı slak bezi alı p birini alnı na koyup gö ğ ü slerinin ü st tarafı na koydum... elimlede ü zerine ü zerinden ovalamaya baş ladı m...bi ara elimi sü tyeninin ü st tarafı ndan gö ğ ü slerine doğ ru kaydı rdı m.. sesini ç ı kartmadı ... bende biraz iş i ilerletip elimi tamamen sü tyeninin iç ine soktum baş ladı m gö ğ ü slerini okş amaya...yü zü nde hafif bir gü lü msemeyle beraber heyecanlanmı ş tı .. sesini ç ı kartmayı p akı ş ı na bı rakmı ş tı .. sonra sü tyenini tamamen ç ı kartı p gö ğ ü slerini emmeye yalamaya baş ladı m..itiraz eder gibi oldu ama vazgeç ti. ö pü ş meye baş ladı k....seviş elimmi dedim tamam ama iliş kiye girmek yok dedi.. sonra bacak arası na geç tim.. kü lotunu indirip amı nı yalamaya baş ladı m... amı iyice gevş eyip sulanmı ş tı ..... biraz yaladı ktan sonra titreyerek boş aldı ...sonra bende soyunup ü zerine ç ı ktı m... sikimi amı nı n ü zerinde gezdirmeye baş ladı m.. acayip zevk alı yodu ki balı k bibi kı vranı yodu altı mda ... sikiş mek istermisin dedim yok olmaz mahvoluruz dedi.. peki deyip devam ettim. uzun bir mü ddet seviş tikten sonra bende boş aldı m.. sonra ikimize toparlandı k... sabah olduğ unda olayı ikimizde unuttuk..fakat aramı zdaki samimiyet kat kat arttı ... bi dahaki sefere arkadan sikicem baldı zı mı ve onuda sizlerle paylaş ı cam..msn:

1 Yorum:

saat: 4 Ağustos 2011 10:26 , Blogger pampa dedi ki...

My first reaction to her statement was how sad I felt for someone who has given up on the possibility of achieving something that she had wanted to when she was a child. It appeared that the thought of taking adult music lessons was something that porno izle she considered to be absurd. Afterward,anal sex I considered the fact that with a full time job, three kids,şişman kadın pornosu a husband, a home to maintain, and several other constraints on her time and sanity, it may not be practical for her to consider taking music lessons. The next day, I called her regarding a thought that had suddenly occurred to me.

It seems that google nexus is a porno film izle
a great fun. It seems that it quite easy to handle it as well as it has got so many interesting features that porno it attracts me towards it . Hope sometime I will have this in my hand too.sikiş


porno film
sikiş izle
porno hikaye
porno indir
porno
xnxx
xhamster
xvideos

 

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları [Atom]

<< Ana Sayfa